Grootste verhuisplatform met meer dan 17 jaar ervaring
Toch de verhuizing uitbesteden?

verhuizenEen recent onderzoek heeft aangetoond dat steeds minder mensen bereid zijn om te verhuizen voor een nieuwe (en betere) baan. Het onderzoek maakt evenwel wel duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen mensen in diverse levensfasen en provincies. Jongeren die zich wel nog flexibel opstellen op vlak van de woonplaats en die bijgevolg wel willen verhuizen voor een interessante baan trekken het vaakst naar de Randstad.

Slechts 29% wil verhuizen voor baan

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Intelligence Group en bracht aan het licht dat in 2013 nog zo’n 36 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een mogelijke verhuis voor een nieuwe, betere baan zou overwegen. In 2015 is dit percentage gedaald naar 29 procent. De resultaten van het onderzoek zijn op z’n minst opvallend te noemen. De bereidwilligheid om te verhuizen verhoogt de slaagkansen op het vinden van een nieuwe en betere job namelijk aanzienlijk. Bovendien wordt een dergelijke verhuis ook nog eens (deels) financieel ondersteund door middel van de professionele verhuisvergoeding. Eén van de redenen voor de achteruitgang van de bereidwilligheid om te verhuizen zou evenwel gezocht kunnen worden in de stagnerende woningmarkt.

Jongeren zien verhuizen wel zitten

De verschillen tussen mensen in verschillende leeftijdscategorieën zijn evenwel aanzienlijk. Zo zouden jongeren onder de 25 jaar wel degelijk bereid zijn om te verhuizen voor een nieuwe baan. Zij hebben zich immers doorgaans nog niet gesetteld, hebben nog geen kinderen en / of wonen nog niet samen met een partner. Ongeveer 36 procent van de ondervraagde jongeren zou dan ook geen bezwaar hebben tegen een eventuele verhuis. De bereidwilligheid om te verhuizen bij de doelgroep ouder dan 50 jaar bedraagt nauwelijks 25 procent.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen naar een andere locatie binnen Nederland behoort dan wel nog voor veel mensen tot de mogelijkheid, een verhuis naar het buitenland lijkt helemaal niet in de smaak te vallen. Amper 15 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zou een dergelijke verhuis zien zitten. Ook op dit vlak vormen jongeren tussen 25 en 35 jaar de grootste doelgroep. Zo’n 18 procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie zou naar het buitenland verhuizen indien dat zijn of haar carrière kan bevorderen.

Verhuizen naar een buurprovincie

Een laatste vaststelling die we kunnen doen aan de hand van het uitgevoerde onderzoek gaat schuil in de locatie waar men naar wil verhuizen. In het merendeel van de gevallen wil men namelijk uitsluitend verhuizen wanneer dat kan naar een buurprovincie. Vooral Noord-Holland en de provincies Utrecht en Gelderland lijken op dit vlak het meest aantrekkelijk. Ongeveer 10 procent van de ondervraagden zou een verhuis naar de provincie Utrecht omwille van zakelijke doeleinden wel zien zitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *