Grootste verhuisplatform met meer dan 17 jaar ervaring
Toch de verhuizing uitbesteden?

In 2015 hebben 10 procent van het totaal aantal jonge gezinnen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag besloten om van de stad naar een omringende gemeente te verhuizen. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door het CBS die naar het verhuisgedrag van inwoners van vier grote steden heeft gekeken. De redenen hiervoor hebben vaak te maken met het kind en met het budget dat beschikbaar is. Buiten de stad kunnen ouders vaak meer huis krijgen voor hun geld en dit wordt belangrijk gevonden. Alleen in Rotterdam nam het inwoner aantal toe door binnenlandse verhuizingen.

Waarom verhuizen?

De redenen waarom deze gezinnen naar buiten de stad verhuizen is vaak om het oppervlak van de woning. Buiten de stad is het bezitten van een huis met een tuin veel betaalbaarder en met een kleine baby de trappen op en af om bij de voordeur te komen, is nu eenmaal niet erg praktisch. De kinderen kunnen buiten de stad ook veiliger buiten spelen en worden beschermd van de luidruchtige stadssfeer en het drukke verkeer. Toch kiezen de ouders er voor om in de buurt van de stad te blijven wonen, zodat de voordelen die daar te halen zijn nog steeds binnen handbereik zijn.

Verhuizen stil tijdens crisis

Vanaf 2008 heeft deze beweging eigenlijk stil gelegen, toen de crisis er voor zorgde dat veel mensen zich financieel onzeker voelden. Het investeren in een hypotheek leek geen verstandige zet. Ook was er veel sprake van baanverlies, zo niet binnen het gezin dan wel in de nabije omgeving. Hierdoor leek het voor veel ouders verstandiger om te blijven waar ze zaten totdat de crisis over was. Ook het nemen van een kind werd hierdoor uitgesteld. Nu lijkt het er op dat het einde van de crisis weer een golf van verhuizingen met zich mee heeft gebracht.

De steden groeien toch nog

Ook al is het aantal mensen dat de stad verlaat weer erg toegenomen, de trend is in 2014 weer opgepakt, toch lijden de steden hier niet speciaal onder. Het totale aantal inwoners gaat naar beneden omdat gezinnen de steden verlaten, maar dit wordt gecompenseerd door het aantal nieuwe emigranten die de stad binnen komen. Ook worden er in de grote steden nog steeds meer baby’s geboren dan dat er mensen overlijden. Ook gezinnen met kinderen op basisschoolleeftijd blijken minder mobiel te zijn. Deze blijven liever in de buurt van de school wonen.