Informatie en advies over verhuizen sinds 2006
Gratis en vrijblijvend
Verhuisbedrijf Oomen Verhuizers

Wanneer een verhuisbedrijf wordt ingeschakeld, gaat het veelal om projectverhuizingen en geen individuele verhuizingen. Projectverhuizingen zijn grote verhuizingen van kantoren, instellingen en bedrijven, die veelal beschouwd worden als risicovol, complex en/of omvangrijk. Het Centraal Bureau voor Statistiek plaatst de verhuisbranche onder transportdiensten, maar deze branche zou ook op basis van de aard geschaard kunnen worden onder de facilitaire diensten. Verhuisdiensten zijn immers alle diensten, activiteiten en middelen, die gericht zijn op het fysiek verplaatsen van personen en organisatorische eenheden. Maar hoe zien verhuisbedrijven hun financiële toekomst tegemoet nu de Coronacrisis in 2020 haar intrede heeft gedaan en het virus nog lang niet klaar met ons is?

De crisis van de verhuisbranche

Vanaf 2008 namen de particuliere verhuizingen drastisch af. De omzet die bij deze verhuizingen gehaald werd, daalde met maar liefst dertig procent. De particuliere verhuizingen leken de trends te volgen uit de huizenmarkt, die volledig op zijn gat lag rond die tijd. De verhuisbranche probeerde het verlies te compenseren door naast verhuizingen andere nevenactiviteiten aan te bieden, zoals het ophangen van lampen, installeren van apparaten, opslaan en bewaren van goederen en andere klussen die betrekking hebben op een verhuizing.

De zakelijke markt een redding?

Ook zakelijke verhuizingen namen in die periode zo’n tien tot vijftien procent af door de economische crisis. Veel bedrijven hadden moeite hun hoofd boven water te houden en hadden geen extra geld te besteden aan verhuizingen. Wel reageerde de zakelijke markt trager op de ontwikkelingen, omdat zakelijke verhuizingen al lange tijd vooruit worden gepland.

De verhuisbranche in de lift omhoog

Vanaf 2013 is er een verandering gekomen in deze neerwaartse spiraal. Ofschoon er in 2011 al een kleine stijging waar te nemen was, werden grote verschillen in de omzet pas merkbaar in het eerste kwartaal van 2015. Verhuisbedrijven draaiden zes procent meer omzet dan een jaar ervoor. Voorgaande kwartalen vanaf 2013 waren reeds kleine stijgingen waarneembaar door ontwikkelingen op de huizenmarkt. Consumenten kregen weer gemakkelijker een hypotheek, waardoor er meer woningen gebouwd werden en ook woningen in de bestaande huizenmarkt weer verkocht werden. De verhuisbranche bleef binnen de transportsector echter achter in het herstel binnen deze sector.

2016 een topjaar voor de verhuisbranche

Aan het eind van 2016 bleek uit de kwartaalcijfers dat de huizenmarkt toen pas echt aan het lopen weer was. De rente was laag voor de consumenten en zij kregen weer vertrouwen in het kopen van een huis. Hypotheken werden sneller afgesloten en verhuisplannen werden meer gerealiseerd. De cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek bevestigden de trend: er werden 60.000 woningen verkocht en bijna een half miljoen mensen verhuisden in dat jaar. De verwachting was dat deze stijgende lijn zich zou blijven voortzetten.

Meer vraag naar opslag

Naast dat er meer verhuizingen gepland waren, maakten ook meer mensen gebruik van de opslagdiensten van verhuisbedrijven. Mensen zetten hun huis te vlug te koop, waardoor ze tijdelijk zonder onderkomen zaten. In die periode hielden mensen zich op bij familie of huurden centraal een recreatiewoning. In die tijd moesten ze hun inboedel ergens opslaan en daar kwamen de verhuisbedrijven om de hoek kijken.

2019: nog meer stijging

Ook vorig jaar zag de verhuisbranche hun omzet nog stijgen. Het aantal verhuisde personen nam toe, maar het aantal verkochte woningen daalde net als het vertrouwen van de consument. De omzet steeg weer met negen procent ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. De omzetstijging was in het tweede kwartaal van 2019 minder dan het eerste kwartaal. Ook het aantal verhuisbedrijven nam toe. Het aantal verkochte woningen nam echter af met 0.8 procent.

2020: terug bij af?

In 2020 deed de Coronacrisis zijn intrede en zette de hele wereld op zijn kop. Door de internationale lockdowns moesten veel bedrijven hun deuren voorgoed sluiten. Ook de verhuisbranche is door de crisis getroffen. Cijfers van het jaar 2020 moeten echter nog laten zien hoe erg. Op de huizenmarkt blijkt de Coronacrisis geen effect te hebben gehad, meldt de Volkskrant deze week. Er is de grootste stijging in de huizenprijs sinds twintig jaar waargenomen. Ook steeg de verkoop van recreatieve woningen in 2020, aangezien veel mensen noodgedwongen in eigen land vakantie moesten houden. Alleen Amsterdam had meer woningen te koop staan dan vorig jaar. Dit kan verklaard worden door het vertrek van veel Expats naar eigen land en mensen die besloten te verhuizen naar buiten de stad in verband met de Coronacrisis.

 


Meer nieuws:

Meer blogs