Informatie en advies over verhuizen sinds 2006
Gratis offertes vergelijken?
Verhuisbedrijf Verhuizers Lelystad

Verhuizingen zijn een van de grootste stressoorzaken in het leven van een persoon. Juist, omdat je een verhuizing niet elke dag uitvoert, moet je bij een verhuizing met tig zaken rekening houden. Daarbij komt dan altijd nog de spanning dat je jouw spullen schadeloos van plek A naar plek B wil krijgen. Het inhuren van een verhuisbedrijf kan hierbij uitkomst bieden, maar de extra kosten is voor veel mensen een doorn in het oog. Hierdoor gaan ze voor de gulden middenweg en kiezen ze voor een niet-erkend verhuisbedrijf om kosten te besparen. Is dit echter wel raadzaam?

Oneerlijke concurrentie

Binnen de verhuisbranche is al lange tijd sprake van een oneerlijke concurrentie. Niet-erkende verhuisbedrijven konden praktisch alles doen wat ze maar wilden zonder dat hier toezicht op werd gehouden. Daardoor konden deze bedrijven de verhuisprijzen laag houden, waardoor de klanten van professionele verhuisbedrijven weggesnoept werden. Door een gerichte controle en handhaving van de regels komt hieraan een einde. Een verhuizer die niet beschikt over de nodige vergunningen, mag zijn werk niet langer verrichten. Als je van plant bent om iemand in te huren voor je verhuizing, zorg dan altijd dat je voor een verhuisbedrijf kiest met de nodige vergunningen opdat je verhuizing altijd door kan gaan.

Waarom een vergunning voor verhuizingen?

Nederland heeft vele verhuisbedrijven actief. Zeker zo’n 1700 bedrijven richten zich op verhuizingen, maar hiervan heeft circa zestig procent de vergunningen niet op orde. Uit onderzoek van de Organisatie van Erkende Verhuizers blijkt dat een groot aantal aanbieders niet beschikt over de Eurovergunning van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Met deze vergunning mogen beroepsgoederenvervoerders die voertuigen hebben met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram zich pas op de weg bevinden. De Eurovergunning is kortom wettelijk verplicht. Een kleine inboedel heeft al vaak een gewicht van meer dan 500 kilogram, dus iedere verhuizer zou deze vergunning dientengevolge moeten hebben. Ook verhuizers die rijden met verhuisbussen kunnen niet onder deze transportvergunning uitkomen.

Risico’s van niet-gelicentieerde bedrijven

De transportvergunning gaat hand in hand met eisen op het gebied van vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. Deze eisen worden vaak wel eens over het hoofd gezien, waardoor veel niet-erkende verhuizers werken met verhuisbussen omdat je hier geen beroepschauffeur voor nodig hebt. Dit brengt meerdere risico’s met zich mee: overbelading en overtreding van andere wetten en regels.

Weg is je verhuisbus

Overbelading: het laadvermogen van een bus is circa twintig kubieke meter met een gewicht van maximaal 500 á 600 kilogram. Een gemiddelde kubieke meter weegt al 100 kilogram gemiddeld, waardoor zo’n bus altijd overbeladen zal zijn. Betrapt de politie de bus, dan wordt de chauffeur beboet en de bus wordt van de weggehaald. Zo loopt jouw verhuizing in de soep.

Ontduiken andere regels

Wanneer een bedrijf ervoor kiest om zonder vergunning door het leven te gaan, dan kun je erop rekenen dat andere regels en wetten ook omzeild worden. Dit blijkt eveneens uit het onderzoek van de Organisatie van Erkende Verhuizers. De cao wordt ontdoken. Er worden nauwelijks sociale premies afgedragen. En bovenal worden de Arbo regels meermaals overtreden. Sommige verhuisbedrijven staan nog niet eens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vraag rijst dan hoe er omgegaan wordt met de goederen van de klanten van dergelijke verhuisbedrijven? Ben je wel verzekerd tegen schade? Wat gebeurt er met spullen die kwijt komen? En beter: wat gebeurt er, wanneer een verhuizer op de verhuisdag niet komt opdagen?

Doe wat je wil is over

Tot 2021 was het mogelijk door gebrek aan controle en handhaving voor niet-gelicentieerde bedrijven om gewoon maar hun gang te gaan. Dit leverde een oneerlijke concurrentie op en een slechte naam voor de verhuisbranche, want de hele sector werd erop aangekeken wanneer er iets fout ging. De Organisatie van Erkende Verhuizers heeft echter nu bewerkstelligd dat er iets zal gaan veranderen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Arbeidsinspectie en Stichting VNB zijn als reactie hierop actiever bezig met het controleren van verhuizers op de aanwezigheid van de NIWO-vergunning en de naleving van overige regels.

Proces in the making

Deze controle is pas ingevoerd en niet meteen wordt het kaf van het koren gescheiden, dus voor nu is het nog steeds opletten geblazen. Kies daarom voor zekerheid en kies een Erkende Verhuizer. Deze verhuizers moeten voldoen aan:

·       Een NIWO-vergunning in het bezit hebben

·       Beschikken over verhuiswagens met voldoende laadvermogen

·       De cao van beroepsgoederenvervoer naleven

·       De Arbo regelgeving volgen

·       Belastingen en sociale premies afdragen

·       Ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel


Meer nieuws:

Meer blogs