Informatie en advies over verhuizen sinds 2006
Gratis offertes vergelijken?
Fallback Image

Bij het meldpunt Verplichte Verhuizing zijn enkele honderden meldingen binnengekomen van ouderen die moeten verhuizen omdat hun zorginstelling moet sluiten.

Patiëntenfederatie NPCF opende het meldpunt samen met ouderenorganisaties om de problemen in beeld te brengen.

De NPCF zegt dat er onvoldoende samenwerking is tussen de partijen die de verhuizing van de ouderen moeten regelen en wil dat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in actie komt om alles beter te coördineren.

”Mensen ervaren verdriet en ongemak en mijn beeld is dat er te weinig wordt gedaan om dat te voorkomen,” zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF.

Korte termijn

Volgens haar horen veel ouderen soms op korte termijn dat ze moeten verhuizen.

“Het gaat om kwetsbare mensen”, zegt Wind in het Radio1 Journaal. “Het gaat om mensen die het goed met elkaar hebben, je moet er niet aan denken dat die uit elkaar worden gehaald.”

Het gaat Wind vooral om de manier waarop. “Het is net alsof de boekhouder regeert. Het is onverantwoord en niet nodig. Maak een plan per redio en kijk per stad hoeveel mensen en hoeveel huizen er zijn. Zet er een autoriteit op want als we het aan de instellingen zelf over moeten laten, dan gaat het fout.”

Investeren

Volgens Aad Koster, directeur van branchorganisatie Actiz, wordt er al heel veel geïnversteerd in gesprekken met ouderen om rekening te houden met hun wensen.

“Maar het gaat om een groot aantal dus het is niet altijd mogelijk om met alle wensen rekening te houden”, zegt Koster in het Radio1 Journaal. “Het is gewoon een heel lastig vraagstuk.”

“Op veel plaatsen hebben we te maken met een versnelde afbouw van plekken, daar verzetten wij ons tegen. We proberen op alternatieve manieren verzorgingshuizen open te houden. Als het Kabinet daaraan meewerkt, dan zullen we in staat zijn mensen bij elkaar te houden.”

Veel verzorgingshuizen gaan dicht omdat senioren langer op zichzelf blijven wonen. Bovendien wordt er ook bezuinigd in de ouderenzorg.

Serieus

Staatssecretaris Van Rijn stelt in een reactie dat hij de meldingen zeer serieus neemt. Hij herinnert de NPCF en Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers, aan de afspraak dat het belang van de cliënt centraal staat bij alle veranderingen in de langdurige zorg.

”Dat geldt ook bij deze verhuizingen. Daarom roep ik de zorginstellingen nogmaals op om uiterste zorgvuldigheid te betrachten, tijdig te communiceren en rekening te houden met de wensen van bewoners bij onvermijdelijke verhuizingen”, aldus Van Rijn. Hij stelt dat als iemand graag bij zijn buurman in de buurt wil blijven wonen, dat dan moet kunnen.

Corrie van Brenk (Abvakabo FNV) noemt de ontwikkelingen schokkend: ”Het mag niet zo zijn dat ouderen in hun laatste dagen nog gedwongen moeten verhuizen”. ”Het kan niet zo zijn dat de verzorgingshuizen worden gesloten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, maar er tegelijkertijd óók enorm bezuinigd wordt op de thuiszorg”, aldus Van Brenk.

Bron: http://www.nu.nl/binnenland/3742643/vijfhonderd-meldingen-ouderen-verplicht-verhuizen.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Meer nieuws:

Meer blogs