Categorie: <span>Nieuws</span>

verhuizen

Verhuizen naar rijke buurt is goed voor je kinderen

Een recent onderzoek van de prestigieuze universiteit Harvard heeft aan het licht gebracht dat de buurt waarin een kind opgroeit mede bepalend kan zijn voor de hoogte van diens inkomen op latere leeftijd. Wanneer je er als ouder voor kiest om samen met je kind op een zeker ogenblik te verhuizen naar een rijke(re) buurt zou dat er dus voor zorgen dat hij of zij later kan rekenen op hogere inkomsten.

Geen hoger inkomen voor volwassenen

De fundering voor deze opmerkelijke uitspraak wordt gevonden in de jaren 90. Toen werden 4.600 gezinnen door de overheid in drie willekeurige groepen ingedeeld. In het geval van de controlegroep werden er geen structurele veranderingen vastgesteld. De tweede groep ontvangt huursubsidies die er voor zorgen dat ze konden verhuizen naar een andere buurt waar mensen met een laag of gemiddeld inkomen woonachtig waren.

De derde groep kreeg een groter bedrag ter beschikking om te verhuizen naar een rijke buurt. Een eerste onderzoek dat naar aanleiding van deze situatie werd uitgevoerd bracht al aan het licht dat volwassenen die naar een rijke buurt verhuisden zich zowel psychisch als fysiek beter voelden. Dit bleek evenwel geen impact te hebben op het inkomen.

Positieve invloed op loon van kinderen

Inmiddels zijn de kinderen die eveneens deel uitmaakten van dit experiment aan het werk gegaan. Hierdoor kon een nieuw onderzoek worden uitgevoerd en de resultaten van dit onderzoek zijn op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Kinderen uit de derde groep die de mogelijkheid hadden om voor hun dertiende verjaardag naar een rijke buurt te verhuizen verdienen gemiddeld 31 procent meer dan de kinderen die in hun oude buurt zijn blijven wonen. De tweede groep bevindt er zich ergens tussenin. Een kind die het geluk heeft gehad om reeds voor zijn achtste verjaardag te verhuizen kan in diens leven gemiddeld 302.000 euro meer verdienen dan wanneer het zou zijn achtergebleven in de oude buurt.

5 miljoen extra gezinnen

Om de bevindingen uit het onderzoek nog meer kracht bij te zetten bestuurden de onderzoekers nog eens 5 miljoen extra gezinnen tussen het jaar 1996 en 2012. Door gebruik te maken van de belastingaangiften werd nagegaan waar ze precies woonachtig waren, waarheen ze verhuisden en hoeveel zowel de ouders als de kinderen doorheen de jaren verdienden. Je kan het waarschijnlijk al raden, hier kwam precies hetzelfde beeld naar boven. Wil je dus met andere woorden dat je kinderen later kunnen rekenen op een echt mooi inkomen? Dan is verhuizen naar een rijke buurt op zo jong mogelijke leeftijd een aanrader!

 

Bron: Harvard University

Huizen prijzen in de lift

De Nederlandse huizenmarkt lijkt zich langzaam maar zeker te herstellen van de zware opdoffer die het tijdens de financiële crisis te verwerken heeft gekregen. Waar de rente op een hypothecaire lening een ongekend dieptepunt heeft bereikt zet de stijging van de huizen prijzen zich gestaag verder. Makelaars hebben dan ook reeds aangegeven dat het derde kwartaal van 2015 het beste kwartaal was van de voorbije 8 jaar. Het feit dat de prijzen van de huizen terug uit het dal klimmen is positief voor de huizenmarkt op zich evenals voor de eigenaars, maar slecht nieuws voor potentiële kopers. Zij zien namelijk het voordeel van de lage hypotheekrente een stukje verloren gaan.

Meer en snellere verkopen

Uit cijfers die de NVM-makelaars bekend hebben gemaakt blijkt dat ze tijdens het derde kwartaal zo’n 36.277 huizen hebben verkocht. Dit is ruim een kwart meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er worden dit jaar niet alleen meer huizen verkocht, daarnaast is de verkoop ook veel sneller rond. Huizen staan vandaag de dag gemiddeld zo’n 98 dagen te koop. Daar komt bij dat het aanbod aan te koop staande woningen binnen een jaar tijd is teruggelopen met 12,6 procent.

Tweede kwartaal 2015 nog iets beter

Hoe goed het derde kwartaal van 2015 ook mag zijn, het tweede kwartaal doet het nog net iets beter. Het aantal verkochte woningen ligt namelijk iets lager terwijl ook de gemiddelde prijs met 0,3 procent daalde. Die dip is voor het derde kwartaal van een jaar evenwel niet zo vreemd. Tijdens de zomermaanden worden (omwille van allerhande redenen) steevast minder huizen verkocht dan in het voorjaar het geval is. De prijs evenals het aantal verkopen zal in het vierde kwartaal dan ook terug hoger komen te liggen. Wanneer we het complete jaar 2015 in beschouwing nemen wordt een algemene prijsstijging van de woningprijs verwacht van zo’n 4 à 4,5 procent. Dit is meteen 8 procent meer dan in het dieptepunt van de crisis.

Aantrekkende markt in heel Nederland

Dat de huizenmarkt een nieuwe groei kent is reeds enige tijd bekend. Toch beperkte die groei zich het voorbije jaar steevast tot de Randstad. Dit jaar kan evenwel worden vastgesteld dat de markt in het complete land aantrekt. De zogenaamde ‘krapte-indicator’, een instrument van de NVM drukt uit hoeveel geschikte woningen er per koper beschikbaar zijn. De voorbije twee jaar kan in het hele land worden vastgesteld dat het aanbod gestaag terugloopt. Die terugloop vond eerst plaats in Amsterdam en Groningen-stad om zich vervolgens verder uit te breiden naar de andere delen van het land.

verhuizen

Leuke buren zijn reden om niet te verhuizen

Mensen kunnen omwille van tal van verschillende redenen beslissen om te verhuizen van hun huidige naar een nieuwe woning. Overlast van spelende kinderen, blaffende honden of hinderlijke buren zijn slechts enkele van de vaakst gehoorde redenen. Toch kan het ook andersom. Een recent onderzoek heeft namelijk aan het licht gebracht dat leuke buren waarmee men een goed contact heeft ook een belangrijke reden kan zijn om niet te verhuizen.

Acht op de tien Nederlanders voelen zich thuis

Nederlanders hebben zich nooit eerder zo goed gevoeld in hun eigen buurt. Volgens het recente onderzoek vinden acht op de tien Nederlanders dat ze perfect gelukkig zijn waar ze wonen. Bovendien wil een kwart van de inwoners van het land helemaal niet verhuizen, in het bijzonder omdat ze toch zo’n leuke buren hebben. Het meeste burencontact vindt plaats op straat, maar ook het belang van social media is in deze niet onaanzienlijk. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Oranje Fonds en de bekende koffieproducent Douwe Egberts. Het doel was om in de aanloop naar de tiende landelijke Burendag na te gaan hoe tevreden Nederlanders nu eigenlijk echt zijn met hun buren.

25% procent heeft ook digitaal contact met buren

Dat onderzoek bracht enkele opvallende details aan het licht. Zo kon worden vastgesteld dat 25 procent van de ondervraagden via WhatsApp contact had met minstens één van de buren. Nog eens 34 procent zou zelfs met elkaar bevriend zijn op Facebook. Het opvallendste is nog wel dat maar liefst 75 procent van de ondervraagden vindt dat het belangrijk is om als buren naar elkaar om te zien. Een negatieve uitblinker is dan weer wel dat 40 procent van de ondervraagde mensen aangaf één of meerdere van zijn of haar buurtgenoten helemaal niet te kennen.

Gezellig, ondersteunend en praktisch

Volgens de onderzoekers zijn er heel veel goede redenen aan te halen waarom een goed contact met de buren zo belangrijk is. Zo is het volgens hun niet alleen gezellig en ondersteunend, maar ook nog eens praktisch. 83 procent van de ondervraagde buren neemt bijvoorbeeld pakjes aan voor elkaar. Daarnaast slaat ongeveer 50 procent alarm wanneer er zich iets verdachts afspeelt bij de buren. Nog eens 40 procent geeft aan klaar te staan wanneer buurman of buurvrouw (medische) hulp nodig hebben. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, denk je er aan om te verhuizen en heb je leuke buren? Denk er dan nog maar eens extra goed over na!

Minder mensen bereid om te verhuizen voor een baan

verhuizenEen recent onderzoek heeft aangetoond dat steeds minder mensen bereid zijn om te verhuizen voor een nieuwe (en betere) baan. Het onderzoek maakt evenwel wel duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen mensen in diverse levensfasen en provincies. Jongeren die zich wel nog flexibel opstellen op vlak van de woonplaats en die bijgevolg wel willen verhuizen voor een interessante baan trekken het vaakst naar de Randstad.

Slechts 29% wil verhuizen voor baan

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Intelligence Group en bracht aan het licht dat in 2013 nog zo’n 36 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een mogelijke verhuis voor een nieuwe, betere baan zou overwegen. In 2015 is dit percentage gedaald naar 29 procent. De resultaten van het onderzoek zijn op z’n minst opvallend te noemen. De bereidwilligheid om te verhuizen verhoogt de slaagkansen op het vinden van een nieuwe en betere job namelijk aanzienlijk. Bovendien wordt een dergelijke verhuis ook nog eens (deels) financieel ondersteund door middel van de professionele verhuisvergoeding. Eén van de redenen voor de achteruitgang van de bereidwilligheid om te verhuizen zou evenwel gezocht kunnen worden in de stagnerende woningmarkt.

Jongeren zien verhuizen wel zitten

De verschillen tussen mensen in verschillende leeftijdscategorieën zijn evenwel aanzienlijk. Zo zouden jongeren onder de 25 jaar wel degelijk bereid zijn om te verhuizen voor een nieuwe baan. Zij hebben zich immers doorgaans nog niet gesetteld, hebben nog geen kinderen en / of wonen nog niet samen met een partner. Ongeveer 36 procent van de ondervraagde jongeren zou dan ook geen bezwaar hebben tegen een eventuele verhuis. De bereidwilligheid om te verhuizen bij de doelgroep ouder dan 50 jaar bedraagt nauwelijks 25 procent.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen naar een andere locatie binnen Nederland behoort dan wel nog voor veel mensen tot de mogelijkheid, een verhuis naar het buitenland lijkt helemaal niet in de smaak te vallen. Amper 15 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zou een dergelijke verhuis zien zitten. Ook op dit vlak vormen jongeren tussen 25 en 35 jaar de grootste doelgroep. Zo’n 18 procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie zou naar het buitenland verhuizen indien dat zijn of haar carrière kan bevorderen.

Verhuizen naar een buurprovincie

Een laatste vaststelling die we kunnen doen aan de hand van het uitgevoerde onderzoek gaat schuil in de locatie waar men naar wil verhuizen. In het merendeel van de gevallen wil men namelijk uitsluitend verhuizen wanneer dat kan naar een buurprovincie. Vooral Noord-Holland en de provincies Utrecht en Gelderland lijken op dit vlak het meest aantrekkelijk. Ongeveer 10 procent van de ondervraagden zou een verhuis naar de provincie Utrecht omwille van zakelijke doeleinden wel zien zitten.

verhuizen

Ook gezinnen verhuizen steeds vaker

In het vorige nieuwsartikel werd duidelijk dat steeds meer mensen verhuizen. Het blijkt dus nu ook dat steeds meer gezinnen verhuizen. Hoe komt dat?

Woningmarkt trekt aan

Uit de gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (bron: CBS) blijkt dat het aantal mensen dat is verhuisd in 2014 hoger ligt dan vijf jaren ervoor. De eerste maanden van het jaar 2015 zette deze stijgende trend door.

In het jaar 2014 werden er veel meer huizen verkocht dan het jaar ervoor. De huizenmarkt kwam weer op gang. Met name ongehuwde stellen (tussen 20 – 30 jaar) verhuisden. Vervolgens is er een trend te zien waarbij steeds meer gezinnen verhuizen.

Stijging van 7%

Uit cijfers blijkt dat in het jaar 2014 zo’n 1.6 miljoen mensen in Nederland verhuisden van woning. Dat is een stijging van zo’n 7 procent. Van januari t/m mei 2015 verhuisden zo’n 650.000 mensen. In absolute getallen is dit 25.000 meer dan dezelfde periode in het jaar 2014.

Het valt op dat ongetrouwde stellen eind 2013 als eerste op zoek gingen naar een nieuwe woning. Het waren vaak mensen van tussen de 20 en 30 jaar die een eerste woning kochten of van huur woning wisselden. In juni 2014 gingen juist steeds meer echtparen zonder kinderen en gezinnen verhuizen. Het aantal gezinnen dat verhuisde tussen januari en mei 2015 was 44.000.

Steeds meer mensen verhuizen

Steeds meer mensen verhuizen in Nederland. In dit nieuwsartikel lees je wat de oorzaken hiervan zijn.

Aantrekkende economie

verhuizenVolgens het CBS zijn er door de groeiende economie meer mensen verhuisd in het kwartaal van 2015. Uit cijfers van het Kwartaalmonitor Transport blijkt dat er verhuisbedrijven een stijgende omzet hebben gerealiseerd. Het gehele document kun je hier downloaden: Kwartaalmonitor Transport. In vergelijking met het kwartaal van vorig jaar is er een stijging van zo’n 6 procent. Let wel op, want het gaat hier om de omzet van verhuisbedrijven en niet zo zeer het aantal verhuizers in totaal.

Er zijn meer huizen verkocht

Wat blijkt is dat er in het eerste kwartaal van 2015 sinds 2008 nog nooit zoveel huizen zijn verkocht. Waar heeft dit precies mee te maken? Dit heeft te maken met twee factoren. Er was een lichte groei van de economie en het consumenten vertrouwen is gestegen. Wat ook opvallend is is dat de rente op hypotheken historisch laag zijn geworden. Hierdoor is het makkelijker (de drempel ligt lager) voor mensen om een huis te kopen.

Meer mensen zijn verhuisd in Nederland

Ook het aantal personen in Nederland dat zijn verhuisd is gestegen. Ten opzichte van het kwartaal in de eerste kwartaal van 2014 is er een stijging van zo’n 4 procent (aantal verhuisde personen). Deze trend is al aan de gang sinds anderhalf jaar geleden (begin 2014).

De bouw

Niet alleen zijn er meer bestaande woningen verkocht. Er komen ook steeds meer woningen en met name eenpersoonshuishoudens bij. Voor jongeren is het aantrekkelijk uit huis te gaan om te studeren.

Verhuistarieven zijn gestegen

Wat wel opvalt is dat de verhuistarieven zijn gestegen. Met liefst 2.5% t.o.v. het kwartaal van vorig jaar. Voor verhuisbedrijven is het aantrekkelijk om meer geld te vragen, juist rond deze periode. Ontdek op de pagina: verhuisbedrijven kosten waar de kosten van een dergelijk bedrijf zoal uit bestaat. En natuurlijk de vraag of het verstandig is om zelf te verhuizen of de verhuizing uit te besteden.

Als student verhuizen naar een bejaardentehuis?

In Arnhem is het mogelijk! Studenten die kunnen verhuizen naar een bejaardentehuis. Het voordeel: een zeer ruime kamer met een prijs van slechts 150 euro per maand. De voorwaarde: studenten zouden enige tijd moeten doorbrengen met de senioren. Af en toe een wandeling maken en een spelletje spelen, gezellig toch!?

Een geweldig initiatief

studenten en ouderenWij vinden het in ieder geval een geweldig initiatief. Op deze manier sla je eigenlijk twee vliegen in een klap. Je voorkomt leegstand in bejaardentehuizen en biedt tegelijkertijd goedkope (ruime) studentenkamers aan. Daarnaast is het zeer fijn voor de meeste ouderen om met enig jeugd te socializen.

Meneer Ad Sonneveld ( bejaardentehuis Vreedenhoff in Arnhem) geeft aan dat hij het een geweldig initiatief vindt. Samen met de 20 jarige Pim kijkt hij dan ook graag vaak voetbal met een biertje erbij. Meneer Sonneveld spendeert zijn tijd liever door met de jeugd dan met zijn leeftijdsgenoten. Hij geeft aan dat hij veel energieker is dan de meeste ouderen en het enthousiasme van de jongeren doet hem erg goed.

Soortgelijke projecten

In Deventer is er al een soortgelijke project gestart twee jaar geleden. In het zorgcentrum Humanitas zijn er 6 studenten die wonen samen met de ouderen. Er is een lange wachtlijst voor studenten die een kamer willen in dit woon- en zorgcentrum. De tehuizen in Deventer en Arnhem hebben al internationale aandacht gekregen. Buitenlandse media hebben deze projecten al opgemerkt en zijn zeer enthousiast over dit initiatief. Zie bijvoorbeeld hier wat de Huffington Post zegt.

Gewenning

Het had echter wel tijd nodig voordat iedereen in Arnhem overtuigd was van de komst van de studenten. Sommige ouderen waren in het begin huiverig over de komst. Maar na enige tijd was iedereen eraan gewend. Grappig was toen een student vroeg hoe hard de muziek mocht. Julie gaf aan dat het haar niet uitmaakte en gewoon haar gehoorapparaat zal zetten als zij er last van zou krijgen.

Populair

Ondanks de generatiekloof werkt het project tot nu toe erg goed. Het moet natuurlijk wel bij je passen om te wonen in een bejaardentehuis. Toch kreeg het tehuis in Arnhem zo’n 150 aanmeldingen. Waarom is het dan zo populair? Het gaat hier namelijk om een kamer van 27 m2 voor slechts 150 euro! In het centrum van Arnhem zul je minimaal wel het dubbel betalen voor een even grote kamer. Het is wel belangrijk om te zorgen voor een goede selectie van de studenten. De studenten moeten namelijk wel bijdragen aan het welzijn van de ouderen.

Leegstand verzorgingstehuizen?

Goed om te weten is dat verzorgingstehuizen voortaan zelf mogen beslissen aan wie ze de kamers verhuren als deze vrijkomen. In het Lenteakkoord is besloten dat mensen die redelijk zelfstandig zijn (maar wel dagelijks zorg hebben) vanaf volgend jaar thuis mogen worden verzorgd. Dit betekent dat er zo’n 80.000 bedden in verzorgingstehuizen en in de gehandicaptenzorg zullen verdwijnen. Dit is een vijfde van het totaal. Veel bejaardentehuizen zullen daardoor kampen met leegstand. Maar nu hoeft men daar niet voor te vrezen, omdat instellingen de vrijheid hebben om de ruimten te verhuren aan wie zij willen. Er moet wel toestemming worden gevraagd als de ruimte verhuurd wordt aan iemand die geen verzorging nodig heeft.

→ Ben jij een student en wil je verhuizen? Gebruik dan onze verhuischecklist voor studenten.

 

Verhuisbedrijf Blanken Verhuizingen

Verantwoord en duurzaam verhuizen

Vandaag de dag staat duurzaamheid centraal. Bedrijven weten dit en spelen hierop in. Maar hoe zit het met verhuizen? Is het überhaupt wel mogelijk om duurzaam te verhuizen? In dit artikel lees je daar meer over.

Liefde voor onze planeet

Steeds meer mensen denken duurzaam. Dit is een zeer goed teken en hoopvol voor onze toekomst. Het probleem is dat niet genoeg mensen duurzaam denken. Op dit moment zien we een verandering bij verhuisbedrijven in Nederland die op een verantwoorde manier te werk gaan. Je kunt hierbij denken aan het transporteren van goederen d.m.v. elektrische vervoersmiddelen en het verantwoord in- en uitpakken van spullen. Ook het gebruik van duurzame verhuisdozen draagt bij aan een beter milieu.

Hoe kun je duurzaam verhuizen?

We gaven hierboven al enkele voorbeelden waar je aan kunt denken als het gaat om duurzaam verhuizen. Hieronder zullen we een overzicht geven van de belangrijkste zaken.

  1. Elektrisch vervoer & transport: De trend is dat er steeds meer mensen kiezen voor elektrische auto’s. Elektrische auto’s zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd waardoor je er veel langere afstanden mee kunt rijden. Hoe meer mensen kiezen voor elektrisch rijden des te meer oplaadpunten. In Nederland zijn er al verhuisbedrijven overgestapt naar elektrische verhuiswagens. Met een dergelijke verhuiswagen kun je evenveel transporteren. De CO2 uitstoot is beduidend minder (niet nul; zie ook) en er is bijna tot geen geluidsoverlast. Voor nu zien we dat deze trend zich verspreidt in de Randstad. Het is slechts een kwestie van tijd voordat deze trend overwaait naar de rest van ons land. Bekijk ook de mogelijkheid van elektrisch transport als je zelf gaat verhuizen.
  2. Verhuisartikelen (duurzaam): Bij een verhuizing heb je verhuismateriaal nodig, denk aan: inpakpapier, verhuisdozen, plakband/tape etc. Je zou denken dat het effect (verduurzamen) minimaal is. Het tegendeel is echter waar. Als je bijvoorbeeld kiest voor kunststof dozen in plaats van de normale verhuisdoos dan kunnen we met zijn allen een hoop bomen besparen. Jaarlijks worden er zo’n 35 miljoen kartonnen verhuisdozen gebruikt. Deze belanden op de afvalberg en kunnen niet worden gerecycled. Kies daarom voor kunststof verhuisdozen die je ook eventueel na de verhuizing kunt gebruiken (opbergen van spullen in de garage bijvoorbeeld).
  3. Duurzame verhuisbedrijven: Het kan natuurlijk voorkomen dat je de verhuizing wilt uitbesteden. Niet iedereen kan immers zelf verhuizen. Als je opzoek bent naar een verhuisbedrijf dat duurzaam bezig is kun je het beste kijken naar het ISO 14001 keurmerk. Bedrijven met dit keurmerk gaan bewuster met het milieu om. Deze bedrijven worden door het ISO (International Organization for Standardization) gekeurd op milieumanagement.

Enkele duurzame verhuistips (zelf verhuizen)

Als je besluit zelf te verhuizen is het verstandig om te letten op een aantal zaken. Hieronder hebben we drie belangrijke tips opgesomd voor jou zodat jij duurzaam kunt verhuizen.

  1. Gooi oude huishoudelijke apparaten niet weg: Veel apparatuur bevat delen die gerecycled kunnen worden. Denk aan drogers, koelkasten en tv’s. Gooi je dit soort apparatuur in de container dan kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen. Veel gemeentes beschikken over een recycle centrum waar je huishoudelijke apparaten kunt inleveren. Als alternatief kun je zelf online je spullen verkopen, als ze nog goed zijn, of je kunt ze gratis weggeven. Zoek maar is in Google naar “gratis afhalen”.
  2. Recyclebare verhuisartikelen: Zoals hierboven al is vermeld kun je gebruik maken van duurzaam verhuismateriaal. Denk aan kunststof verhuisdozen en recyclebaar folie en plakband. De pvc verhuisdozen kun je zelfs huren tegen een schappelijke prijs.
  3. Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen: Natuurlijk is het ook belangrijk om rekening te houden met het schoonmaken van jouw nieuwe woning. Je wilt natuurlijk dat je nieuwe huis er goed uitziet en fris ruikt. Ook hier raden wij je aan om te kiezen voor schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn. Met groene zeep, natuurazijn en soda kom je al een heel eind (je kunt ook een stoomreiniger aanschaffen). Met dit soort reinigingsmiddelen kun je watervervuiling beperken. Het is ook goed om te weten dat biologische reinigingsmiddelen niet zo slecht zijn voor je gezondheid als chemische reinigingsproducten. Doe jezelf en het milieu een plezier.

Duurzaamheid na de verhuizing

Hoe kun je na de verhuizing jouw huis verduurzamen? Je kunt denken aan vloerverwarming waarmee je enkele honderden euro’s per jaar kunt besparen. Ook zonnepanelen, kunststof kozijnen en dubbel glas kan je flink wat geld besparen. Hieronder vind je een aantal links naar websites die gespecialiseerd zijn in producten die jouw huis verduurzamen en zorgen voor een flinke jaarlijkse besparing op de stook/energiekosten.

Vijfhonderd meldingen ouderen over verplicht verhuizen

Bij het meldpunt Verplichte Verhuizing zijn enkele honderden meldingen binnengekomen van ouderen die moeten verhuizen omdat hun zorginstelling moet sluiten.

Patiëntenfederatie NPCF opende het meldpunt samen met ouderenorganisaties om de problemen in beeld te brengen.

De NPCF zegt dat er onvoldoende samenwerking is tussen de partijen die de verhuizing van de ouderen moeten regelen en wil dat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in actie komt om alles beter te coördineren.

”Mensen ervaren verdriet en ongemak en mijn beeld is dat er te weinig wordt gedaan om dat te voorkomen,” zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF.

Korte termijn

Volgens haar horen veel ouderen soms op korte termijn dat ze moeten verhuizen.

“Het gaat om kwetsbare mensen”, zegt Wind in het Radio1 Journaal. “Het gaat om mensen die het goed met elkaar hebben, je moet er niet aan denken dat die uit elkaar worden gehaald.”

Het gaat Wind vooral om de manier waarop. “Het is net alsof de boekhouder regeert. Het is onverantwoord en niet nodig. Maak een plan per redio en kijk per stad hoeveel mensen en hoeveel huizen er zijn. Zet er een autoriteit op want als we het aan de instellingen zelf over moeten laten, dan gaat het fout.”

Investeren

Volgens Aad Koster, directeur van branchorganisatie Actiz, wordt er al heel veel geïnversteerd in gesprekken met ouderen om rekening te houden met hun wensen.

“Maar het gaat om een groot aantal dus het is niet altijd mogelijk om met alle wensen rekening te houden”, zegt Koster in het Radio1 Journaal. “Het is gewoon een heel lastig vraagstuk.”

“Op veel plaatsen hebben we te maken met een versnelde afbouw van plekken, daar verzetten wij ons tegen. We proberen op alternatieve manieren verzorgingshuizen open te houden. Als het Kabinet daaraan meewerkt, dan zullen we in staat zijn mensen bij elkaar te houden.”

Veel verzorgingshuizen gaan dicht omdat senioren langer op zichzelf blijven wonen. Bovendien wordt er ook bezuinigd in de ouderenzorg.

Serieus

Staatssecretaris Van Rijn stelt in een reactie dat hij de meldingen zeer serieus neemt. Hij herinnert de NPCF en Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers, aan de afspraak dat het belang van de cliënt centraal staat bij alle veranderingen in de langdurige zorg.

”Dat geldt ook bij deze verhuizingen. Daarom roep ik de zorginstellingen nogmaals op om uiterste zorgvuldigheid te betrachten, tijdig te communiceren en rekening te houden met de wensen van bewoners bij onvermijdelijke verhuizingen”, aldus Van Rijn. Hij stelt dat als iemand graag bij zijn buurman in de buurt wil blijven wonen, dat dan moet kunnen.

Corrie van Brenk (Abvakabo FNV) noemt de ontwikkelingen schokkend: ”Het mag niet zo zijn dat ouderen in hun laatste dagen nog gedwongen moeten verhuizen”. ”Het kan niet zo zijn dat de verzorgingshuizen worden gesloten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, maar er tegelijkertijd óók enorm bezuinigd wordt op de thuiszorg”, aldus Van Brenk.

Bron: http://www.nu.nl/binnenland/3742643/vijfhonderd-meldingen-ouderen-verplicht-verhuizen.html